Zuivelboeren met hart voor de natuur

De trotse zuivelboeren van Schiermonnikoog hebben hart voor de natuur. Door hun veestapel met ruim éénderde te verkleinen, creëren ze meer balans tussen het boeren en de natuur. Want met minder koeien verlaagt de stikstofuitstoot en krijgt de natuur vleugels. De diversiteit aan planten en dieren groeit, passend bij het eilander landschap. En zo worden de polders van Schiermonnikoog nóg meer een paradijs voor weidevogels.

Door zelf kaas te gaan maken en verkopen, halen boeren meer waarde uit hun melk. Zo kunnen de trotse zuivelboeren van Schiermonnikoog met minder vee tóch boer blijven.

De aanleiding van deze grote verandering op Schiermonnikoog is de landelijke opdracht om de stikstofuitstoot in Nederland te verlagen. De trotse zuivelboeren hebben deze opdracht ter harte genomen en hier hun eigen draai aan gegeven.

Melkveehouders Van Schier met Vogelbescherming Nederland
Melkveehouders Van Schier met Vogelbescherming Nederland